ค้นหาสินค้า

ปลั๊กพ่วง 1 ช่อง 1 สวิตซ์ 3M ยูนิค B1-1
฿479


-มีสวิตซ์ควบคุมการเปิด-ปิดกระแสไฟ -ใช้เชื่อมต่อกระแสไฟฟ้ากับเครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้า-ต้องถ.....

ปลั๊กพ่วง 1 ช่อง 1 สวิตซ์ 3M ยูนิค B2-1
฿449


-มีสวิตซ์ควบคุมการเปิด-ปิดกระแสไฟ-ใช้เชื่อมต่อกระแสไฟฟ้ากับเครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้า-ต้อง.....

ปลั๊กพ่วง 1 ช่อง 1 สวิตซ์ E1-2 ยูนิคE1-2
฿689


-มีสวิตซ์ควบคุมการเปิด-ปิดกระแสไฟ-ใช้เชื่อมต่อกระแสไฟฟ้ากับเครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้า-ต้อง.....